top of page
yazı_edited.png

Bu yıl ikincisi düzenlenen Kuş Ekolojisi Okulu, Türkiye'nin dört bir yanından doğa bilimleri ile ilgili programlarda okuyan üniversite öğrencileri*, doğa bilimleri ve doğa koruma alanında etkinlik gösteren sivil toplum kuruluşları çalışanları** ve doktora sonrası araştırmacılara*** yönelik ornitoloji, Türkiye'nin avifaunası, kodlama, istatistik, sulak alan ekolojisi gibi pek çok alanda eğitimler düzenleyerek nitelikli genç araştırmacılar yetiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan bir okuldur.

*lisans, yüksek lisans ve doktora

**en son bitirdiği yüksek öğretim programından bu yana 5 yıldan fazla geçmemiş kişiler

***doktorayı bitirme tarihinden bu yana 5 yıldan fazla geçmemiş kişiler

Picture49_edited_edited_edited.png
Picture92_edited.png
Picture91_edited.png

Okulumuza bu yıl yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi ev sahipliği yapacaktır.

Okulumuzda ders işleniş dili Türkçe olup 

İngilizce derslerde Türkçeye simultane çeviri yapılacaktır.

Okulumuza katılım ücretsiz olup

toplam katılımcı kontenjanımız 20 kişi ile sınırlıdır.

 

Okulumuz deprem bölgesinden katılımcılara öncelik verecektir.

Tüm derslere katılmış olan katılımcılarımıza katılım belgesi verilecektir.

Picture99_edited.png
noun-free-4147206_edited_edited.png

İLKELERİMİZ

Detaylı Program
Yayınlandı!

Picture49_edited_edited_edited.png
Picture3.png

Önemli Tarihler

7 Aralık

timer_edited.png

Son

Başvuru

megaphone_edited.png

Katılımcı ve Bursiyer

Adaylarının İlanı

30 Aralık

stationery_edited.png

Okul

Başlangıç ve Bitişi

28 Ocak - 2 Şubat

osme_logo_hiris_1-1.jpg
ekoevo.png

Okulumuz
Orta Doğu Ornitoloji Derneği (OSME) ve Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği (ekoevo) tarafından desteklenmektedir.

K-2.png
AszzKAkm_400x400.jpg

Okulumuz
ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu ve 
Ekosistem Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKOSAM) katkıları ile organize edilmektedir.

bottom of page